Hakkımızda

İnsanlık tarihi boyunca insanların kimileri müreffeh bir hayat yaşarken, kimileri de gerek doğuşlarından itibaren süren yoksulluklar, gerekse kimi doğal ve özel sebeplerden dolayı kaybettikleri varlıkları ardından muhtaçlığın kıskacına düşmüşlerdir. Yüce Allah insanla kurmuş olduğu ilk ilişkiden itibaren onlara hep adaleti, paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğütlemiştir. Bu itibarla vakıflar İslam inanç ve ahlakının merhamet, sorumluluk ve paylaşma ruhunu yaşatan nadide hayır müesseselerinden olagelmiştir.

Ecdadın insan, hayvan, bitki vs. gibi canlı varlıklar için yardım ve hizmet ihtiyacını keşfettiği tüm alanlarda tesis ederek tarihe mâl etmek suretiyle ahlak ve ruh mirası olarak bıraktığı bu anlayış günümüzde de yüzlerce alanda kurulmuş ve kurumsallaşmış vakıflar kanalıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Vakıfları bir hizmet kültürü olarak ayakta tutan ve tarihe mal eden ana unsur maddi imkan ve yerden daha öncelikli olarak vakıf insan olma ruhu ve anlayışıdır.

Böylesi bir ruh ile 1998 yılında bir araya gelerek 60 yaşın üzerindeki ihtiyaç sahibi ihtiyarlara hizmet vermek için yola koyulan Rahmet Sosyal Hizmetler ve Yardım Vakfımız da bu hayır kervanlarından birisidir. Sultan AÇIKGÖZ’ün başkanlığını yaptığı yönetim kurulumuz hizmetlerini istişare anlayışı ile aldığı kararlar çerçevesinde yürütmektedir. Tabiki bu kadar insanla bu hizmetler yapılmıyor. İsmini sayamayacağımız kadar gönül eri, kalp güzeli insanlar da bu hizmet yarışında bizden daha özverili olarak bu kervanın bireyleridir. Aynı şekilde sizlerin de bu kervanda yolcu olmanızı temenni ediyoruz.

Vakfımız; gerek varlıklı hayır sahiplerinin kendi hassasiyetleri sonucu bağışladıkları, gerekse bizzat kapılarını çalarak harekete geçirdiğimiz duyarlılıklar sonucu temin ettiğimiz gelirlerle hedef kitlemizdeki muhtaç ihtiyar insanların yiyecek, giyecek, yakacak… vb. gibi maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinde destek olmaktadır. Ayrıca organize ettiğimiz çeşitli kermesler, tanıtım yemekleri vb. etkinlikler vesilesiyle de hem vakfımızı kamuoyuna tanıtmakta hem de elde ettiğimiz kaynakları yine bu insanların ihtiyaçları için kullanmaktayız.

Aldığımız kimi kararlar sonucu organize ettiğimiz konferanslar, tarihî ve manevi dokuya sahip yer ve yörelere düzenlenen gezi turları, sohbet toplantıları ve benzeri etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler vesilesiyle kurduğumuz gönül ve ruh sofralarında hedef kitledeki mağdur insanlarla birlikte ilgi duyan hayır sahibi insanlar arasında dostluk, kardeşlik dayanışma…vb. gibi manevi duyguların gelişmesi için de hizmet vermekteyiz.

Vakfımız İnönü Bulvarı, Bedesten İş Merkezi, Kat: 3/304 No’lu dairede hizmetlerine devam etmektedir. Gerek vakfımız ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek için, gerekse yardımlarınızı ulaştırmak için (0 352) 330 42 22 No’lu telefonumuzu arayabilir, e-mail yoluyla ulaşmak dilediğiniz zaman da rahmetyardimvakfi@gmail.com adresimizi kullanabilirsiniz.